Cá Hồi Xông Khói Cuốn Lê

Wed 02/11/2011 ! 23:58

Một sự kết hợp tinh tế giữa cá hồi xông khói và dầu giấm đem lại cho các bạn một món ăn có hương vị mới lạ và rất bổ dưỡng.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 80 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 80 tagname: lê