Làm món Cá hồi nấu đông

Wed 02/11/2011 ! 15:37

Bày cá hồi hun khói vào chén, cho cà rốt, ngô lên và rưới nước thạch, cho vào tủ lạnh để đông. Khi ăn, úp ra đĩa, trang trí với rau xà lách.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 71 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 71 tagname: nấu đông