Bending Big Branches by Notching

Tue 09/08/2011 ! 18:58

We must make the cuttings of the “V” shape as smooth and as straight as possible so to avoid any gap in between the cuttings when we pull together the cuttings and bend the branch with a guy wire tourniquet.

Kỹ thuật ghép rễ Bonsai

Tue 09/08/2011 ! 00:14

Đối với tác phẩm bonsai, rễ còn là yếu tố làm tăng thêm vẻ đẹp, cũng như tạo cảm giác già cỗi (nhất là rễ lồi trên mặt đất).

Thu nhỏ lá cây

Thu 23/06/2011 ! 21:53

….Thu nhỏ lá ở tác phẩm bonsai để có được một tổng thể hài hòa,không phải chỉ mất một hai ngày, kéo dài qua cả năm, thậm chí nhiều năm. Chính vì vậy, sự mất kiên nhẫn thường dẫ đến thất bại. Chơi bonsai ta học được sự cần cù, nhẫn nại, bề chí, kiên tâm…

Quy tắc trong nghệ thuật bonsai

Thu 23/06/2011 ! 21:34

…Cũng như tất cả các loại nghệ thuật khác, cách trưng bày bonsai thường không tuân theo một phong cách truyền thống hay sự chỉ dẫn nào...

Kỹ thuật uốn cành

Tue 21/06/2011 ! 14:46

Việc uốn cành, tạo dáng cho cây bonsai là một việc làm thường xuyên mà bất kỳ người chơi bonsai nào cũng phải thực hiện. Thông thường, tùy vào loại cây mà người làm bonsai sẽ biết nên chọn thời điểm nào để uốn cành. http://caycanhvietnam.net/home/?language=vi&nv=news&op=Huong-dan-tao-the-cay/Ky-thuat-uon-canh-191

Kỹ thuật tạo hình và chăm sóc bon sai

Tue 21/06/2011 ! 14:35

Đặc điểm: Các loại kiểng cây như thiên tuế, cau, trúc đùi gà, trúc Nhật, Thiết mộc lan, tùng, Trắc bách diệp... rất cần được bón phân thường xuyên để duy trì thế cây và tán cây được cân đối

Cây trà Phúc kiến

Mon 20/06/2011 ! 22:47

Cách tạo thế

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 33 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 33 tagname: cây cảnh