Từ điển dầu ô liu

Tue 24/04/2012 ! 15:08

Dầu ô liu nguyên chất có hầu như không giới hạn các loại mầu sắc, hương vị, kết cấu và màu sắc. Dưới đây là liệt kê một số loại ô liu nổi tiếng từ khắc nơi trên thế giới, có thể phần nào đại diện cho sự đa dạng này.

Kinh nghiệm sử dụng các loại dầu ăn

Mon 02/01/2012 ! 21:30

Mỗi loại món ăn có cách chế biến khác nhau vì thế mỗi loại dầu ăn cũng có những công dụng khác nhau. Không bàn đến dinh dưỡng vì đa số các loại dầu ăn trên thị trường hiện nay đều không có cholesterol. Biết cách sử dụng từng loại dầu cho mỗi món ăn sẽ giúp món ăn ngon hơn và cũng đẹp mắt hơn.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 127 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 127 tagname: dầu ăn