Cay giòn thơm ngon bánh xèo kiểu Hàn Quốc

Fri 16/09/2011 ! 08:54

Món bánh cay đậm, thơm mùi hẹ hòa quện với vị giòn, ngọt của tôm và mực làm bạn khó có thể chối từ.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 123 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 123 tagname: món Hàn