Cá hồi ăn lạnh với nước sốt chanh

Tue 06/12/2011 ! 15:23

Cá hồi thực sự cho hương vị ngon hơn khi ăn lạnh. Sau đây là hướng dẫn làm món ăn với nửa cân cá hồi cho 4 người ăn, chỉ mất khoảng 5 phút để nấu cá trong lò vi sóng.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 106 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 106 tagname: lò vi sóng