Bí ẩn trà đạo Nhật Bản

Fri 26/08/2011 ! 21:04

Trà đạo dưới con mắt của nhiều người thường xuyên bị bao phủ trong một tấm màn huyền bí. Thật ra, nguyên lý của nó rất đơn giản và phép tắc chỉ gói gọn trong 4 từ "hòa, kính, tinh, mịch".

Chữa bệnh bằng trà

Sat 20/08/2011 ! 00:15

Sau đây xin giới thiệu một số loại trà thuốc đơn giản dễ chế biến.

l19cm: select top (10) blog.blogid, title, date,ImageUrl, intro,Blogtag.tagID,tagname from blog inner join linkblogtag on linkblogtag.blogid = blog.blogid inner join Blogtag on Blogtag.tagID = linkblogtag.tagid where linkblogtag.tagid = 102 and ifopen <> 1 order by blog.blogid desc tagid: 102 tagname: trà đạo