Thịt nguội Ý- Pancetta Coppata fat Removed

Đánh giá:

Trọng lượng 5kg, Cost per Plate: ~30g/plate

Giá: 1,232,000 /kg
Thịt nguội Ý- Smoked Guanciale

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg

Giá: 931,000 /kg
Thịt nguội Ý- Mortadella Bologna pig oro

Đánh giá:

Trọng lượng 5kg, Cost per Plate: ~30g/plate

Giá: 934,000 /kg
Thịt nguội Ý- Culatta

Đánh giá:

Trọng lượng 4/5kg, Cost per Plate: ~30g/plate

Giá: 1,484,000 /kg
Thịt nguội Serrano-Serrano Shoulder ham boneless

Đánh giá:

Trọng lượng 2.5-3.5kg

Giá: 1,097,000 /kg