Sườn cừu lọc sạch- Bone in Lamb rack Cap off

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 0,9-1,2kg/pc.

Giá: 750,000 /kg
Sườn cừu cắt kiểu pháp- Bone in Lamb rack Cap on

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 0,8-1,0kg.

Giá: 590,000 /kg
Sườn cừu có xương sống- Bone in Standard Lamb rack

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1,0-1,2kg/pc.

Giá: 400,000 /kg