Sụn gà Loại 1-Chicken Cartilage

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2kg/pc

Giá: 350,000 /kg
Sụn gà Loại 2 -Chicken Cartilage

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 2kg/pc

Giá: 250,000 /kg