Đùi cừu không xương- Boneless Lamb leg Chump off

Đùi cừu không xương- Boneless Lamb leg Chump off
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng bình quân 2,0-2,5kg/pc.

Giá: 380,000 /kgMã sản phẩm

74

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: