Trứng tôm đỏ(hạt nhỏ)- Masago Ebiko

Trứng tôm đỏ(hạt nhỏ)- Masago Ebiko
Đánh giá:

Miêu tả sản phẩm: Trọng lượng 500/PC.

Giá: 580,000 /hộpMã sản phẩm

174

Bài viết liên quan
.

Các bình luận về sản phẩm ()

Tên khách hàng:
Điện thoại:
Email:
Ghi chú của khách hàng: