Hạt tiêu xả- Sansyou

Đánh giá:

Trọng lượng 12g/lọ

Giá: 119 /lọ
Hạt tiêu - Kosyou

Đánh giá:

Trọng lượng 20g/lọ

Giá: 88,000 /lọ
Hạt tiêu - Kosyou

Đánh giá:

Trọng lượng 80g/lọ

Giá: 39,000 /lọ
Ót bột- Tougarashi

Đánh giá:

Trọng lượng 15g/lọ

Giá: 95,000 /lọ
Ớt bảy vị- Tougarashi Sichimi

Đánh giá:

Trọng lượng 300g/lọ

Giá: 155,000 /lọ
Ớt bột kim chi- Kimchi Powder

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/túi

Giá: 570,000 /túi
Ớt bột mịn - Kimchi Powder

Đánh giá:

ớt bột mịn

Giá: 180,000 /kg
Ớt bột cánh - Kimchi Powder

Đánh giá:

ớt bột cánh

Giá: 180,000 /kg
Bạch quả nướng muối

Đánh giá:

Thảo quả Nhật nướng muối 400g/túi

Giá: 450,000 /gói
Bạch quả nướng muối

Đánh giá:

Thảo quả Nhật nướng muối 400g/túi

Giá: 450,000 /gói