Sì dầu nhạt- Sho-yu Higashimaru

Đánh giá:

Thể tích thực 200ml/pc

Giá: 160,000 /chai
Sì dầu đậm - Sho-yu Kitkomen

Đánh giá:

Thể tích thực 18l/pc

Giá: 1,100,000 /thùng
Sì dầu đậm 1,6l - Sho-yu Kitkomen

Đánh giá:

Thể tích thực 1,6l/pc

Giá: 400,000 /chai
Sì dầu Kittoman- Koikuchi Shoyu

Đánh giá:

Thể tích thực 18l

Giá: 1,375,000 /thùng
Sì dầu đậm (chai bé)

Đánh giá:

Sì dầu đậm chai bé 200ml

Giá: 75,000 /chai