Pate gan ngỗng- Bloc foie gras 2 slices

Đánh giá:

Trọng lượng 75g/PC

Giá: 795,000 /PC
Pate gan ngỗng- foie gras & Port Wine Aspic

Đánh giá:

Trọng lượng 400g/PC

Giá: 1,127,000 /PC
Pate gan ngỗng- foie gras flat Mould 2 Layers

Đánh giá:

Trọng lượng 400g/PC

Giá: 1,127,000 /PC
Pate gan ngỗng-Mirabelle Plum, Dacquoise, Coconut

Đánh giá:

Trọng lượng 400g/PC

Giá: 1,127,000 /PC
Goose - Rilletes / Pure meat pate

Đánh giá:

Trọng lượng 130g.

Giá: 425,000 /pc