Cồi sò điệp- Scallop

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/hộp.

Giá: 900,000 /kg
Ngao đỏ- Hokigai

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/hộp.

Giá: 980,000 /kg
Hào Nhật- Kaki

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc.

Giá: 452,000 /pc
Bào ngư Nhật( ăn gỏi)-Abalone Sashimi

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 300g/túi

Giá: 6,500,000 /kg
Bao ngư đóng lon

Đánh giá:

1-2 con/lon

Giá: 1,650,000 /Lon
Hải sâm tươi

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/ túi. (Order before two days)

Giá: 320,000 /Kg
Vẹm nửa vỏ đông lạnh - Frozen mussels

Đánh giá:

Vẹm nửa vỏ đông lạnh - Frozem half shell mussels. Trong lượng tịnh 1kg/hộp.

Giá: 650,000 /hộp