Đồ nấu lẩu(chả cá)- Ham pen

Đánh giá:

Trọng lượng 350g/pc

Giá: 91,000 /gói
Đồ nấu lẩu- Ham pen

Đánh giá:

Trọng lượng 60g/pc

Giá: 35,000 /gói