Đậu tương đỏ- Akamiso

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/pc

Giá: 220,000 /kg
Đậu tương vàng- Shiromiso

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1kg/pc

Giá: 200,000 /kg
Đậu tương vàng Shiromiso

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 20kg/ thùng

Giá: 1,360,000 /Thùng