Dấm nấu Mitsukan- Mitsukan Ginsen

Đánh giá:

Thể tích thực 20l/pc.

Giá: 1,570,000 /thùng
Dấm Sushi- Mitsukan Sushi

Đánh giá:

Thể tích thực 1,8l/pc.

Giá: 390,000 /chai
Rượu Sake nấu- Sakecooking

Đánh giá:

Thể tích thực 18l/pc.

Giá: 1,100,000 /Thùng
Rượu nấu ngọt Mirin- Mirin (Tomiki- Honmirin)

Đánh giá:

Thể tích thực 18l/pc.

Giá: 1,100,000 /Thùng
Dấm nấu Uchibori

Đánh giá:

Thể tích thực 20l

Giá: 1,100,000 /thùng
Dấm nấu Liên doanh Việt- Nhật

Đánh giá:

Thể tích thực 20l

Giá: 1,100,000 /thùng
Rượu nấu Mirin- Hinode Honmirin

Đánh giá:

Thể tích thực 18l

Giá: 1,570,000 /thùng
Rượu Sake nấu- Goseishu Nizake

Đánh giá:

Thể tích thực 18l

Giá: 1,570,000 /thùng
Rượu nấu Mirin chai nhỏ 600ml

Đánh giá:

Rượu ngọt mirin, chai nhỏ 600ml

Giá: 268,000 /chai
Rượu sake nấu sake cooking (chai bé)

Đánh giá:

Rượ sake cooking chai 500ml

Giá: 215,000 /chai
Rượu nấu Mirin chai 1.8l

Đánh giá:

Thêt tích thực 1.8l

Giá: 395,000 /chai
Rượu nấu Sake cooking 1.5l

Đánh giá:

rượu nấu sake cooking, dung tích 1.5l10/chai

Giá: 295,000 /chai