Bạch tuộc luộc Nhật- Tako

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân1,4-2,0kg/pc. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 880,000 /kg
Bạch tuộc luộc Việt Nam- Tako

Đánh giá:

Trọng lượng bình quân 1,5-2,0kg/pc. Sản phẩm có bán lẻ.

Giá: 297,000 /kg
Bạch tuộc muối- Tako Wasabi

Đánh giá:

Trọng lượng 1kg/pc.

Giá: 750,000 /pc
Sứa biển Nhật- Fish Jelly

Đánh giá:

Trọng lượng 500g/hộp

Giá: 350,000 /kg